Poniższa tabela pokazuje różnice pomiędzy produktami z linii OrgPlus.

  Professional Premium
Wielkość firmy: 100-1000 100-1000
NOWOŚĆ! Panel powitalny prostszy, łatwiejszy i szybszy początek check check
NOWOŚĆ! Obsługa MS Office 2010: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint check check
NOWOŚĆ! Obsługa przeglądarki: Firefox, Safari check check
NOWOŚĆ! Obsługa Apple Mac check check
Stwórz schematy organizacyjne najwyższej jakości check check
Zastosuj widok oparty na działaniach wzorcowych lub zaprojektuj szablony check check
Stwórz wizualizację pomiarów HR w ramach wykresu organizacji (np. płac lub zakresu kontroli) check check
Modelowe scenariusze zmian organizacyjnych check check
Analizuj dane łatweij dzięki wbudowanym narzędziom raportowania check check
Eksportuj dane z wykresu do Microsoft Excel lub dowolnej bazy danych check check
Importuj dane z Microsoft® Excel®, ODBC, SQL Server, LDAP, Active Directory, Oracle i SAP check check
Publikuj wykresy w pdf, ppt oraz w sieci check check
Zintegruj ze swoją bazą HR check check
Śledź zmiany organizacyjne z pełną ścieżką audytową   check
Generuj notyfikacje o działaniach personelu oraz szczegółowe raporty   check
Tworzenie wykresu Professional Premium
NOWOŚĆ! Ściągnij program instalacyjny Import Wizard pozwalający na szybki transfer danych do szybkiego stworzenia wykresów check check
Oparty na Microsoft Office 2010, intuicyjny interfejs sprawia, że wszystkie funkcje Insperity OrgPlus są w zasięgu ręki check check
NOWOŚĆ! Obsługa przeglądarki: Firefox, Safari check check
Certyfikowana kompatybilność z Windows 8 zapewnia bezproblemową integrację ze środowiskiem użytkownika. check check
Certyfikowana kompatybilność z Windows 7 zapewnia bezproblemową integrację ze środowiskiem użytkownika. check check
Dzięki aktualizowanym szkoleniom i instrukcjom, nawet najbardziej zaawansowane funkcje są łatwe w obsłudze check check
Importuj dane z ODBC, Oracle, LDAP, TXT, XLS i XML check check
Szybki Panel Wykresów ułatwia szybkie tworzenie wykresów i łatwą zmianę stylów check check
OrgTree panel umożliwia przeglądanie i edycję całości drzewa check check
Pod-wykresy umożliwiają zarządzanie większymi wykresami poprzez dzielenie ich na mniejsze sekcje check check
Wyszukiwarka umożliwia łatwą lokalizację osoby w wykresie check check
Multiple Record Boxes łatwo grupują podobne dane check check
Tworzenia katalogów, list mailingowych i telefonicznych ułatwiających szybki kontakt check check
Hiperłącza i zewnętrzne odnośniki umożliwiają dostęp do właściwych informacji check check
Alternatywne drzewa umożliwiają wizualizację całościowych matryc przy równoczesnym przedstawieniu struktur. check check
Funkcja Elastyczne Style Asystowania wyznacza różne style współpracy pomiędzy asystentami i managerami check check
Linie posiłkowe pokazują poszczególne związki raportowania check check
Konfigurowalny układ okien pozwala na łatwe wpisanie koniecznych danych check check
Scalanie wykresu pozwala na połączenie różnych wykresów w jedną główną linię check check
Chart Tab pokazuje wiele wykresów w jednym oknie check check
Funkcja Free-floating objects rozszerza wykresy check check
Funkcja Profile wyświetla dodatkowe informacje dla wybranego wykresu, co umożliwia przekazanie szczegółowych informacji i analiz. check check
Funkcja In-place Editing umożliwia edytowanie zawartości bezpośrednio w wykresie lub pod zakładką Profile Panel. check check
Funkcja Composite Profile pozwala na przekształcanie wielu profili w jeden profil check check
Funkcja Comments usprawniają współpracę check check

Funkcja DOS Commands może być używana do szybkiego otwierania wykresów lub do importowania, drukowania, publikowania i odświeżania informacji.

check check
Planowanie i Analiza Professional Premium
NOWOŚĆ! Obszar oczekiwania dla personelu podczas procesu planowania i przekształceń.   check
Zobacz szablony z przygotowanymi polami i formułami specjalnie dla zadań HR. check check
Panel Podsumowania pokazuje dokładne statystyki służące szczegółowej komunikacji.   check
Funkcja Śledź zmiany śledzi i wyświetla historię zmian w strukturze personelu, takie jak zmiana lub przekształcenie stanowiska, aktualizacja kwalifikacji lub informacja na temat wynagrodzenia   check
Konfigurowalne formuły pozwalają tworzyć hierarchiczne pomiary w ramach wykresów check check
Wyszukiwanie zaawansowane pozwala rozwiązywać bieżące problemy oraz szybko odnajdywać osoby w oparciu o specyficzne kryteria. check check
Definiowanie stałych w formułach ma na celu ułatwienie modyfikacji formuł i testowanie różnych scenariuszy planowania. check check
Utwórz grupy ma na celu stworzenie pod-zestawu wykresu, poprzez dodanie stałych, formuł lub ich kombinacji. check check
Eksportuj do Excel służy dalszej analizie poprzez jedno klikniecie. check check
Formatowanie Professional Premium
NOWOŚĆ! Opcje dziedziczenia pola dla dodawania nowych okien lub ich przesuwania. check check
Biblioteka symboli pozwala na zastąpienie tekstu łatwymi do odczytania symbolami. check check
Smart Fields zostają podświetlone, gdy dane w dowolnym polu odpowiadają kryteriom określonym przez użytkownika check check
Profesjonalne szablony i wzory pomagają szybko stworzyć profesjonalnie wyglądające wykresy. check check
Wstaw obrazy w pola lub przesuwalne obiekty check check
Formatowanie warunkowe umożliwia kontrolę nad pojedynczymi komórkami wykresu poprzez podświetlenie dowolnych danych lub podzbioru spełniających specyficzne kryteria. check check
Opcje Box układ umożliwiają pokazanie pożądanej informacji, w dowolny sposób. check check
Hotspots dodane do dowolnego pola wyświetla informacje o pokrewnym profilu. check check
Master Page pozwala dodać projekt lub elementy organizacyjne wspólne dla wszystkich wykresów. check check
Drag and drop umożliwia szybkie zmiany w wykresie. check check
Opcje formatowania, takie jak czcionki, kolor, styl i wyrównanie tekstu zapewniają większą kontrolę nad stylem wykresu check check
Konfigurowalne Ustawienie Wykresu umożliwia wybór sposobu wyświetlania wykresu check check
Optymalizacja wykresu w celu dopasowania do pojedynczej strony. check check
Formatowanie linii umożliwia kontrolę linii regularnych i pomocniczych w celu zmiany wyglądu i dostosowania wykresu. check check
Zintegrowane prowadnice i siatki umożliwiają wyrównanie pól i swobodnych obiektów. check check
Znaczniki pod-wykresów wspomagają nawigację większych wykresów i zwiększają czytelność drukowanych oraz publikowanych wykresów. check check
Formatowanie pola pozwala dostosować wygląd liczb, daty oraz pól adresu e-mail. check check
Formatowanie pola profilu pozwala na warunkowe formatowanie dowolnego pola w profilu pracownika. check check
Wsparcie ikon w polach profili umożliwia zwrócenie uwagi na ważne informacje za pomocą ikon lub obrazów check check
Zawijaj tekst w polu i ogranicz liczbę linii z zawijanym tekstem by umożliwić kontrolę rozmiaru okna. check check
Warunkowe zróżnicowane formatowania można zastosować do podświetlenia różnych warunków w tym samym oknie. check check
Legendy pomagają użytkownikom zrozumieć wykresy i ich formatowanie. check check
AutoText automatycznie wstawia elementy dynamiczne (numer strony, data, itp.) do wykresu. check check
Raportowanie Professional Premium
NOWOŚĆ! Obszar oczekiwania dla personelu podczas procesu planowania i przekształceń.   check
NOWOŚĆ! Rozszerzone śledzenie zmian przeniesionych okien   check
Predefiniowane raporty pokazują informacje niezbędne do podejmowania decyzji biznesowych, a także są aktualizowane automatycznie podczas wprowadzania zmian wykresowych.   check
Raporty tabelaryczne umożliwiają grupowanie informacji wedle dowolnych kryteriów na wysokim poziomie uszczegółowienia. Eksportuj do pliku Excel do dalszej analizy.   check
Porównanie diagramów pozwala także porównać wcześniejsze i obecne wykresy oraz wygenerować szczegółowe raporty   check
Konfigurowalne raporty działań personelu generują informacje niezbędne dla zmian personelu.   check
Zmiana szczegółowej listy zmian Raportów Ogólnych wprowadzona do wykresu   check

 

Druk i publikowanie Professional Premium
Instalator publikacji (Publication Wizard) może zostać wykorzystany do konfiguracji opcji publikowania i drukowania check check
Opcje publikowania umożliwiają publikację całego wykresu podzielonego na pod-wykresy, lub na publikację pojedynczego pod-wykresu. check check
Publikuj wykresy w Microsoft Word lub PowerPoint w celu załączenia ich w dokumentach check check
Publikuj wykresy w formacie PDF, wraz z łatwymi do nawigacji strzałkami ułatwiającymi poruszanie się po wykresie check check
Publikuj wykresy za pomocą bezpłatnej wtyczki OrgPlus. check check
Publikuj wykresy w HTML dla potrzeb stron internetowych lub intranetu. check check
Skorzystaj z Podglądu drukowania, aby sprawdzić wygląd wykresu. check check
Drukuj broszury lub wykresy prezentacyjne check check

 

Automatyzacja danych Professional Premium
Funkcje zaawansowanego importowania pozwalają na radzenie sobie z duplikatami danych, filtrowanie danych, sortowanie według specyficznych kryteriów, itd. check check
Mapper drzewa umożliwia zarządzanie nieprzypisanymi pozycjami („Orphan”) w pliku źródłowym podczas importowania. check check
Katalogi zmiany logowania zawsze odświeżają dane. check check
Łatwe określanie zasad archiwizacji w celu odzyskania wcześniejszych i bieżących informacji. check check
Dowolne ustawienia funkcji „Orphan” i „Island” pozwalają na przypisanie nieokreślonej pozycji („orphan”) lub grupy (”island”) do grupy możliwej do wyszukania. check check
Parowanie elementów grupy podczas importowania. check check
Wsparcie Unicode umożliwia na import danych prawie w każdym języku. check check
Ustawiona synchronizacja danych ze źródłami umożliwi bezpośrednią aktualizację wykresów. check check
Planowanie publikacji pozwala kontrolować zmiany. check check
Automatyczne ustawienia aktualizacji wykresów umożliwią ich bieżącą aktualizację w sieci, korporacyjnym intranecie lub na wspólnym dysku sieciowym. check check
Automatyczna wysyłka za pośrednictwem poczty elektronicznej ułatwia udostępnianie wykresów współpracownikom. check check